Logo

Bir şeyin, markanın isim olarak yazılmış, tasarlanmış hâline denir, logotype olarak da bilinir. (Amblem ise bir şeyin, bir markanın sadece işaret, şekil veya renklerle tasarlanmış, sembolleştirilmiş hâlidir.)

logo
Tamsanat Logosu

Powered by BetterDocs

Yorum Yap