Güzel

Temel estetiksel değer kavramı. Kökence, ‘‘güzel’’ kavramı ‘‘baktırmak’’, ‘‘baktırmak’’, ‘‘albenili olmak ‘’kavramlarıyla yakın anlamlı kullanılmıştır. Güzellik kavramının maddeci estetikte, güzel-olanı ya yalnızca sanat yapıtlarına ya da ‘‘Sanatta Güzelin Özerkliği’nden yola çıkarak sanat yapıtını belirlemeye çalışan estetiklerden ayrı bir yeri vardır. Maddeci estetik, güzel-olanın yalnızca sanat biçiminde var olduğu görüşünde olmadığı gibi, sanatında yalnızca güzel olanca belirleneceği görüşünde de değildir. Güzel olana ilişkin yaşantı, insan etkinliğinin, insanın yaratıcı bir gücünün sonucudur.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap