Lif Sanatı

Dokuma sanatında, lif yapısı bulunan malzemelerin kullanılmasından dolayı adını alır. Teknik, yöntem ve kullanılan malzemeler sanat dallarını ve türlerini belirlediğinden bu sanat uzantısında da liflerin payı çok fazladır. Günümüzde artık pek çok maddenin lifini ayırmak mümkün. Bu da lif sanatında önemli gelişmeleri getirmektedir. (Lif çeşitleri için bakınız:

Powered by BetterDocs

Yorum Yap