Çadır

Göçebe ve yarı göçebe yaşyan topluluklarda barınak olarak kullanılan mimari unsur. Türk topluluklarında gerek orta asya gerekse anadoluda yaygın bir biçimde kullanılmış ve hala günümüzde de özellikle hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde yaşayan topluluklar tarafından kullanılmaktadır. Çadır genel olarak türk mimarisinin gelişiminde mimari formu ve cephe düzenlemesiyle önemli bir unsur olmuştur. Orta asya türk topluluklarının kullandığı çeşitli çadır tipleri olup bunların en yaygınlarına “ Öy “ – “ Üy “ denmektedir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap