Multiples

Çoğaltılmış nesneler; 20. yüzyılın ortalarına değin, yalnızca döküm heykellerle grafik sanatları ürünlerinde sınırlı olarak uygulanan “Çoğaltma” yöntemi. Bu tarihten sonrada başka sanat ürünleri içinde kullanılmıştır.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap