İzokefali

Bir kompozisyon’ da tüm figürlerin boy ve önem farkı gözetilmeksizin başları aynı hizaya gelecek biçimde yerleştirilmesi. Özellikle Yunan sanatının Klasik Dönem kabartmaları için kullanılan bu terim, Resim ve Grafik Sanatı’nda da geçerlidir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap