Hareket (Movement, Dynamism)

Hareket (Movement, Dynamism)

Enerjisi veya gücü var gibi görünen, resimlerin devinim halinde olduğu izlenimi veren yanları. Bu devinim aslında gerçekte yoktur; ancak öznelerin akla getirdiği gayretkeş eylemlerin yarattığı yanılsamadır.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap