Grafik Sanatı

Resim, heykel, mimari ve dekoratif sanatlar gibi plastik sanatların önemli kollarından biridir. Diğer sanat dallarında estetik ön planda olduğu halde grafik sanatlar estetik ve mekâniğin iç içe olduğu bir sanat dalıdır, çünkü bu sanat dalında yapılan her iş baskılanmak (kopyalanmak) için yapılır. Resim, fotoğraf, yazı ve karikatür sanatlarından yararlanan bu sanat dalı diğer sanatlardan farklıdır. Grafik-sel anlatımın diğer türlerin anlatım kaygılarından farklı kaygıları vardır. Örneğin anlatılmak istenin gizlenmeden en hızlı şekilde fark edilir olması gerekir. Bazı durumlarda bu durum tersine de işleyebilir. Grafiksel anlatım mesajını arka plânda verir (gizliden) bu durum hedeflenen sonuca uygun olmalıdır. Grafik Sanatında Çizgi neredeyse birincil unsurdur. Çizgi öğesi kullanılmadan grafiksel bir anlatım yakalamak zordur. Aksi hâlde yapılan iş diğer resim dallarına benzer. Grafik Sanatında ayrıca harfler ve yazı (anlam/kavram) da kullanılır. Bu da Grafik Sanatının başat özelliklerinden biridir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap