Image Album

Bir manga, roman, video oyunu, vb. için duygulandırma ve hava yaratma için kullanılan müzikleri içeren CD. Her yıl yüzlerce “Image Album” yayınlanmaktadır. Manga’lar üzerine olan Image Album’ler ise “manga CD” ya da “Drama CD“ olarak bilinirler.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap