Hacim (Form)

Heykel gibi, mekânda yer işgal eden bir kütleye veya o o kütlenin genel yapısına dairdir. Bu yanılsamayı sağlayabilmek için sanatçılar modle etme (modelling) veya tarama(hatching) gibi teknikler kullanırlar.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap