Teknik Resim

Diyagram formları resimlerken güzellikten öte, doğru bir şekilde kâğıda geçirmek üzere kullanılan tekniktir. Teknik resim özellikle detaylı teknik bilgi ve kesin orantı gerektiğinde, yaygın olarak mimarlık, harita ve bilimsel araştırmalarda kullanılır. Teknik resim grafik olarak yapılandırılır ve projelerin planları ile perspektiflerini uzaysal ilişkileriyle birlikte resimler. Daha birkaç yıl öncesine kadar cetvel ve pergel kullanılarak kâğıda geçirilirken, son zamanlarda bilgisayarda yapılan çizimler daha tercih edilir olmuştur.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap