Estetizm

Güzel olanın biçimsel doğasını mutlaklaştırarak içeriksel bileşkelerini küçümseyen ya da yadsıyan anlayış ya da tavır.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap