Estetiksel Olan

Estetiksel-olan en geniş anlamda insansal kültürün bir öğesidir. Estetiksel-olan’ın oluşumu, tarihsel gelişimi ve toplumsal işlevi, bilimsel estetiğin kendi konusudur. Genel olarak Estetiksel-olan diye güzel-olan gösterilir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap