Gelecekçilik (Fütürizm)

Zamana bağlı çeşitli durumlar ile çeşitli yaşantıları birleştiren görüş. 20. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Genel olarak büyük bir İtalyan fenomeniydi. Fakat o dönemde, başta Rusya ve İngiltere olmak üzere daha birçok ülkede paralel hareketler ortaya çıkmıştır. Cubo-Fütürizm, 1913 yılında itibaren Rusya da Kübizm’e etki eden ve gelişteren, Rus Fütürizmi’nin temel okuludur.

Cubo-Fütürizm Kübizmin formları ve Fütürizmin dinamikliğini esas almıştır. Kazimir Malevich tarzı geliştiren kişidir ve bu tarzı 1912’de imzalanan fakat 1913 yılında yapıldığı bilinen “The Knife Grinder” isimli eserinde görülebilir fakat Kazimir Malevich Suprematizm olarak adlandırılan ve objektif olmayan bir tarz benimseyerek bu tarzı reddetmiştir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap