Tekke

Genellikle yerleşim merkezlerine veya bu merkezlerin yanında yer alan ve içerisinde sürekli barınan derviş ve müritlerin bulunduğu tarikat yapısıdır. Tekkeler biryapı bütünlüğü içerisinde birden fazla ihtiyaca cevap verebilecek fonksiyonel mekanlardan oluşan plan kuruluşlarıyla dönemin külliyeleri olarak değerlendirilir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap