Kolaj Tekniği

Dadacılarca yaratılmış bir resim tekniği. Elde mevcut her türlü basılı, çizili ya da fotoğrafik malzemenin bir yüzey üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak düzende yapıştırılmasıyla elde edilir. Böylelikle, kendileri sanatsal nitelikte olmayan çeşitli malzemeler, yalnızca yeni bir kompozisyon oluşturmak için kullanılmaları sayesinde bir sanat yapıtı meydana getirirler. Bu durumda sanatsal üretim süreci, sadece bir kompoze etme etkinliğine indirgenmiş olur.

Kolaj, birbirinden farklı doku ve malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan çalışmalardır. Dergi ve gazetelerden kesilen kâğıt parçalarından oluşabilirler; farklı kumaş parçaları, boyalar, pasteller, büyük ölçekli ev eşyaları ya da yolda bulabileceğiniz malzemeler bile kolaj tekniğinde kullanılabilir.

Amaç iki boyutlu bir yüzey üzerinde çekicilik oluşturabilecek malzemelerle kompozisyon oluşturmaktır. Geçmişte sadece çocuklar için uygun bir alıştırma gibi görülmekteydi. Ancak 20. yy. sanat akımlarından Dada ve Sürrealist (Gerçeküstücü) sanatçılar bu teknik üzerinde yoğunlaşarak kolaj tekniğinde çok önemli eserler kazandırmışlardır.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap