Sinkretizm

1- Aynı sanat yapıtı üzerinde farklı anlayış, üslup ya da akımların sentezlenmemiş nitelikte bir bütün olarak yer almaları durumu.

2- Bir ülkede sanatsal yaratımın henüz sentezine ulaşamamış, dolayısıyla, farklı odakların etkilerini seçilebilir biçimde yansıtması durumu.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap