Mekan

Mekân, üç boyutlu yükseklik ve derinlik olarak tanımlanır. Uzam etrafında yer alan her şeyi kapsar. Bir telefon kabini veya bir arabada da mekân vardır. Mekân, gerçek ve resimler mekân olarak ikiye ayrılır.

Gerçek mekân, içinde bulunduğumuz, duygularımızla algıladığımız mekândır. Gerçek mekân boş veya nesnelerle dolu olabilen üçboyutlu hacimdir. Genişliği, yüksekliği ve derinliği vardır. Her hangi bir yüzeyde çizgi, leke vb. bir şekil yer aldığında, kendilerini çevreleyen mekânla birlikte bir hareketlilik oluştururlar.

Heykel, seramik, düzenleme gibi üç boyutlu eseler kendisini çevreleyen alanlarla ilişki kurarak gerçek bir mekân yaratmış olur ve aynı zamanda da bu mekânda yer almış olurlar. Bu anlamda tasarım elemanlarının algılanabilmesi için mekân olmazsa olmazalar arasındadır. Bu nedenle mekânın kullanımım şekli, elaman ve ilkelere göre oranı ve diğer mekânlarla ilişki durumu, eserin niteliğini ortaya koyan önemli unsurlardan biridir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap