İmge

Yazınsal ürünlerde, dile getirilmek isteneni daha canlı, daha etkili, duyumsanabilir, göz önüne getirilebilir bir biçimde anlatmak için, anlatılmak istenenle başka şeyler arasında ilişki kurarak zihinde canlandırılan yeni biçimlerdir. Zihinsel görüntü. Aklada oluşan zengin bağlamsal görüntü.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap