Primitivizm

1. İçinde primitif öğeler taşıyan sanat.

2. Rusya’da 1905 ile 1920 arasında gelişen, kübizm ve fütürizm (gelecekçilik) düşüncesi ile Rus halk sanatının etkisinde gelişen sanat hareketi. Larinov, Goncharova ve Malevich’in ilk dönem çalışmaları örnek gösterilebilir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap