iskelet

Bir yapı, anıt, heykel mobilya vb.nin taşıyıcı strüktürü.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap