Soyut Sanat

Soyut sanat genel anlamıyla doğada var olan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir. Nonfigüratif (figürsüz) sanat terimi ile eş anlamda kullanılır. 20. yüzyıl başında bu terim, gerçek biçimleri sadeleştirilmiş veya değiştirilmiş halleriyle imgelere indirgeyen Kübist ve Fütürist sanatı tanımlamak için de kullanılmıştır.

Bir sanat yapıtının modernist olup olmadığını bu soyut tavra bakarak ayırt edebiliriz. Soyut içeriğe sahip sanat eseri modern sayılır. Bu durum her soyut eseri modern yapmaz, soyutlama içerinde yalınlığın olması gerekir, ki bu çağdaş sanat için bir ayrım olarak görülebilir. Çağdaş sanatta ise bu durum daha eklentik, daha politik, daha kavramsal ve daha çoğul bağlam içermesiyle oluşur. TS.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap