E-6 Proses

Diyapozitif (saydam) filmlerin geliştirilmesinde kullanılan işlem.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap