Janr (Tür) Boyama (Genre)

Janr (Tür) Boyama (Genre)

Sıradan insanların günlük yaşamları ile ilgilenen resim tarzı. Bu tarz on yedinci yüzyıl Alman sanatından çıktı ve daha çok Kuzey Avrupa’da popüler oldu. Tipik özneleri, günlük işlerle uğraşan askerler, köylüler ve işçilerdir. Bu figürler genellikle abartılı ve grotesk tarzda sunulmuştur. İtalyan sanatçı Giacomo Ceruti (takr. 1698-1767) dikkate değer bir janr ressamdır. Çalışmalarında toplumu yeren bir dille resmetmesine rağmen William Hogarth (1697-1764) da bu tarz ile az da olsa ilgilenmiştir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap