Rasyonel

Akla, mantığa dayanan kullanışlı.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap