Sanat Felsefesi

Felsefenin, yalnızca sanat eserleriyle bağlantılı olarak ortaya çıkan problemlerini ve kavramları ele alan, sanatın farklı kültürlerdeki yerini, insan açısından yerine getirdiği fonksiyonu ve insan için taşıdığı anlamı araştıran dalı.

Sanat Felsefesi, tıpkı bilim, dil, ahlâk, vb. felsefesi gibi sanat alanında geçen temel kavramları dikkatli bir biçimde analiz eder ve daha sonra bu analiz ışığında, sanat alanında ya da sanat hakkında oluşturulan tümce ya da yargıların doğruluk ya da yanlışlıklarını belirlemeye koyulur. Buna göre form, anlam, dışavurum, soyutlama, sembol ve güzellik gibi kavramları analiz eden sanat felsefesi, daha sonra “Sanat Taklittir” ya da “Her sanat eseri bir semboldür” türünden yargıların doğruluk değerlerini belirler.

Doğaya ilişkin estetik tecrübeyi dışta bırakan sanat felsefesi, estetikten daha dar bir alanı kapsar. Sanata ilişkin kavrayışımızın, sanata yönelen yaşantıların sonucu olan, kavramsal problemleri konu alan Sanat Felsefesinde sorulan ve yanıt aranan belli başlı temel sorular şunlardır:

Sanat nasıl tanımlanır?

Sanat eserini güzel ya da çirkin kılan şey nedir?

Bir sanat eserine nasıl tepki veririz?

Sanat ne tür bir anlam ya da bilgi aktarır?

Sanat belli bir şeyle ilgili olarak bir takım doğrular ortaya koyar mı?

İnsanın sanat eseri yaratma nedeni nedir?

Sanatsal ifade nedir?

Powered by BetterDocs

Yorum Yap