İsmail Ateş
Hüsnü Dokak
Basri Ardem
Hayati Misman
tamsanat logo online galeri

Türkiye'nin Online Sanat Galerisi

GÜNCEL ve YAKLAŞAN SERGİLER

Online Sanat Galerisi

İşiniz sanatla ilgiliyse ve sanatla ilgilenen herkese ulaşmak istiyorsanız TAM yerindesiniz…

Kurumunuzun veya ürünlerinizin duyuru ve reklamını dilediğiniz sayfa ve dilediğiniz medya formatında tasarlayabilir; size sunacağımız hazır tasarımlardan birini seçebilir veya düşündüğünüz bir tasarımı oluşturmamızı isteyebilir; böylece reklâmınızı veya serginizi hızlı ve etkili bir şekilde yayınlayabilirsiniz.

2010’dan bu yana Tamsanat, sanatın bir bütün olduğu düşüncesini benimseyerek, bu bütünlük bağlamında Plastik Sanatlar’ın hayatın içindeki konumunu, işlevini, bireyden kitleye uzanan sürecini, Tam olarak organize etme ve paylaşma fikrinden doğmuştur.

Tamsanat ağırlıklı olarak plastik sanatlara yer verirken, sanatın diğer dallarından da güç alır. Kütüphane bölümünden hem plâstik sanatlar hem de diğer sanat dalları ile ilgili pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tamsanat, sanatı ulaşılamaz olmaktan çıkarıp ulaşılabilir olması için çaba serf eder. Bunu yaparken alışılagelmiş yaklaşımları ve süreçleri değiştirmeye/geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur. Sanata uzak ve yakın tüm noktaları kitleler arasında köprü kurarak kültürel ve sanatsal kimliğimizin uluslararası sanat alanlarına taşınması için gayret eder.

Tam hayal ettiğiniz gibi..