Quadratura

Bir yapıda tavan ya da duvar üzerine resmedilerek, içinde yer aldığı mekânın devam ettiği yanılsamasını yaratan resim. Özellikle Barok iç mekân düzenlemelerinde çok sık biçimde uygulanmıştır. Örneğin bir duvar boyunca uzanan gerçek boyutlarda bir mimari iç mekân perspektifi quadratura sayılır.

Guercino, Aurora, Fresco, Casino Ludovisi (Roma), 1621 quadratura

Powered by BetterDocs

Yorum Yap