Serigrafi

İpek Baskı ve Şablon baskı adlarıyla da anılan bu teknik Çin’de ve Japonya’da yüzyıllar önce kumaşlara baskı yapmak için kullanılmıştır. Bir çerçeveye ipek, sentetik iplik veya bronz telden ince bir dokuma gerilerek elde edilen eleğin basılmayacak yeri kapatılır. Oluşan kalıp kâğıt üzerine oturtulur ve eleğin içine konan baskı boyasının sıyrılarak alttaki kâğıda geçmesiyle baskı elde edilir. Özel dokulu İpekli bir kumaş kullanılarak özgün baskılar yapma işlemi.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap