Einfühlung Kuramı

Sanat yapıtlarının alımlanmasına ve psişik etkisine ilişkin burjuva kuramı. Felsefi olarak öznel idealizme dayanan ‘‘Einfühlung’’kuramına göre, sanatın imge özelliği önemsizdir. Bu görüşün ilk belirtilerine romantizme rastlanmakla birlikte, ilk kez (19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başları arasına başlıca T.Lipps tarafında ) psikolojik burjuva estetik eğilimi içinde kuram olarak geliştirilmiştir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap