Sentez

Çeşitli parça ve farklı öğelerin bir araya getirilmesi ile oluşan farklı bir bütün, düşünce. Bir araya getirme ve ayrıştırma eylemi. İlişkilendirme. Bir eserde sentezin orijinal olması eserin kalıcı olmasına büyük katkı sağlar.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap