Piktografi

Bir nesneyi ya da düşünceyi bir resimle sembolleştirmek. Piktografik, yani resimli yazılar yazının en eski örnekleridir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap