Sanat Tarihi

Sanatın tarihsel evrimini inceleyen bir akademik disiplindir. Sanat Tarihi bir bilim dalı olarak 19. yy. Almanya’sında ortaya çıkmış ve ilk sanat tarihi kürsüsü 1844 yılında Berlin Üniversitesin kurulmuştur. 20. yy. içinde tüm dünya üniversiteleri bu alanda eğitim ve araştırmalara başlamışlarsada sanat tarihi ile ilgili çalışmaların daha erken dönemlerde başladığı bilinmektedir. Bunlar arasında antik dönemde Pliginsun daha eski kaynaklara dayanarak resim ve heykel tarihinden söz ettiği “ Doğa Tarihi “ adlı eseri ayılabilir. Rönesansda bu ilgi yeniden canlanmıştır. Sanat tarihinin bilimsel bir disiplin haline gelişinde Winckelman önemli bir isim haline gelmektedir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap