Disiplinlerarası Sanat

(Performans Sanatı) Sanat disiplinleri arasındaki sınırları kaldırmak ve “belirli bir sanat türü ile sınırlı olmadan, kendi kavramsal arka planına uygun olarak ve izleyicinin de tamamlaması ile kendine ait yeni bir estetik ve yeni bir anlam bağlamı” meydana getirilmesidir.

Günümüzde ise daha çok teknik ve ve malzemenin(medya) ortak bir iş üretmesi için kullanılan tarim. Disiplinlerarası Sanat içerik açısından daha zengin estetik bağlam ilişkisi sergiler bu da bu tür sanat eserlerinin hem okunması hem de yorumlanmasını zorlaştırır. İşi yapmak veya işi okumak için belli bir alt yapıyı gerektirir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap