Pentür / Painting

Yağlıboya tablo anlamında kullanılır. Kökeni Fransızcadır. Daha çok günümüzde yapılan resimlerin fırça darbelerini ifade etmek ve tanımlamak için dile getirilir. Yalnızca çeşitli fırça darbeleriyle yapılmış resimlere Pentür tarzında resimler denir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap