Olay Sanatı (Happening)

Olay Sanatı (Happening)

Önceden tasarlanmamış, anlık dürtülerle yönlendirilen ve bir toplulukça gerçekleştirilen sanatsal eylem.

Happening, teyatral doğası olup senaryo dahilinde olmadan, doğaçlama yoluyla yapılan bir çeşit sanatsal etkinliktir. Terim olarak ilk defa Allan Kaprow’un “6 Bölümlük 18 Happening” (18 Happenings in 6 Parts) isimli eserinde kullanılmış ve yaygınlaşmıştır. Slayt gösterileri, dans, koku ve tad gibi hislere hitap eden etkinliklerin sahnelenmesi ve tecrübe edilmesi ön plana çıkar. Birçok örneğinde izleyici katılımı önemlidir ve ortaya çıkan estetik etki, tecrübe edilen etkinliklerin bileşimidir. Claes Oldenburg’un “Dükkan” (Store) (1961), “Oto-bedenler” (Autobodies) (1963), ve “Yıkamalar” (Washes) (1965); Robert Rauschenberg’ün “Harita Odası II” (Map Room II) (1965); Robert Whitman’ın “Amerikan Ayı” (The American Moon) (1960); ve Kaprow’un “Çağrı” (Calling) (1965) isimli eserleri önemli happening’ler arasında sayılabilir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap