Salon (Salon – Room)

İlk kez 1667’de düzenlenen “Salon”, Fransız Akademisi’nin resmi sergisidir. İsim, sergilerin yapıldığı mekân için kullanıldı. Kavram, üyelerin açtıkları sergileri Paris Louvre’daki Salon d’Apollon galerisinde açılmasından kaynaklandı. Sergi 1737’den Fransız Devrimi’ne kadar iki yılda bir, daha sonra ise, yılda bir açıldı. 1748 yılında jürili seçme sistemine geçildi. Bu süre içerisinde Paris’te halk için açılmış ilk sergiydi; o yüzden de çok fazla ilgi çekti. Edouard Manet (1832-83), Paul Cézanne (1839-1906) ve James Whistler (1834-1903) gibi ressamlar 1863 yılında Salon tarafından reddedilince, Salon Des Refusés (Reddedilenlerin Salonu) adında kendi sergilerini açtılar. 1884’te Georges Seurat (1859-91) ve Paul Signac (1836-1935) tarafından engellenen bir grup sanatçı, yıllık bir sergi organize etti ve adını da Salon Des Indépendants (Bağımsızların Salonu) koydular. Bu bağımsız ve cesurca sergilerin arasında Salon yavaş yavaş prestijini yitirmeye başladı.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap