Amorf

Biçim’i belirli bir düzene uymayan. Tanımlanması zor, düzensiz biçimlerde bulunan mineral, madde ya da nesneler için kullanılır.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap