Makina Devrimi

18. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar olan endüstriyel gelişme.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap