Vanitas

Boş, beyhude anlamına gelen vanitas; Hristiyan dünyasında, 16.-17. yüzyıllarda etkili olan bir resim stilidir.. bu stildeki resimler, başta yatak odaları olmak üzere evlerin çeşitli odalarına asılırlardı… Resimlerin özelliği, genellikle bir masa üzerinde zıtlıklar barındıran objelerin resmedilmiş olmasıydı… örnek olarak; masanın üstünde bir yandan çiçekler, paralar gibi dünyeviliği, geçiciliği vurgulayan objeler resmedilmişken, hemen yanında kum saati olsun, kafatası olsun ölümü hatırlatan simggeler bulunmaktaydı.. böylece Memento Mori geleneği uygulanmakta, yani ölümü hatırlatarak insanları doğru yola çağırma amacına hizmet edilmekteydi..

Vanitas’larda yer alan bazı sembollerin anlamları:
krallık tacı – gümüş kase: ruhsal boşluk
kanatlı kum saati – kapaklı boyun saati – söndürülmüş şamdan: zamanın akışı
küre: dünyanın ve dünyevi gücün sembolü
çarmıhta İsa ve onun üzerinde duran tespih: dua ile ilgili birer anımsatma işareti
kurukafa: fanilik
kurukafanın üzerinde duran mısır püskülü ve sarmaşıktan örülü taç: yeniden diriliş ve sonsuz yaşam
örümcek: narinlik
yılan ve kertenkelenin kurukafa ile yan yana olması: insanlığın yolundan çıkması
kara sinek: günah
yanan mum: İsa’nın karanlığı dağıtan sembolü
çiçek buketleri : genel olarak fanilik anlamını taşır

boş şey veya boşluk sözcüklerinin karşılığıdır. İnsanın ölümlülüğünü ve bütün dünyasal zevklerin ve başarıların geçiciliğini simgeleyen nesnelerin yer aldığı ölü bir doğa resmidir. Özellikle 17. yüzyıl Hollanda ve ispanya sanatında popülerdi.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap