Işığa karşı duyarlı filmin, ne kadar süre ile pozlandırılacağını tespit eden sistem. Işığın filme veya kaydediciye ne kadar ulaşacağının zamansal karşılığı. Perdenin açık kalma süresi.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap