Enstantane

Işığa karşı duyarlı filmin, ne kadar süre ile pozlandırılacağını tespit eden sistem. Işığın filme veya kaydediciye ne kadar ulaşacağının zamansal karşılığı. Perdenin açık kalma süresi.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap