Kompozisyon

Bir sanat çalışmasındaki biçimsel unsurların düzenini işaret eder. Bir müzisyenin notaları belirli bir düzen içinde bir araya getirmesi gibi ressamlar da çizim ya da resimlerde biçim ve renkleri belli ilkelere göre düzenlemek zorundadırlar. Sanatçıların çoğu, çalışmaya başlamadan önce kompozisyonlarının bir taslağını yaparlar. Sonuçlanmış bir eserde vazgeçilemez ancak görünmez olan alt yapıya denir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap