Türbe / Kümbet

Her iki terimde Türk-İslam mezar yapılarına verilen adlardır . Türbe ve kümbetler genellikle silindirik , çokgen veya kare planlı olarak inşaa edilmiş kubbe veya külahla örtülmüş yapılardır . kümbet ve türbe terimleri aslında aynı yapı türü için kullanılmakla birlikte ayırıcı özellikleri kümbetlerin piramidal veya çokgen külahla, türbelerin ise kubbe ile örtülmeleridir. Kümbet terimi daha çok Osmanlı öncesine ait mezar yapıları için kullanılmaktadır. İlk kümbet yapısı 1006-1007 yıllarında Kuzey İran’da inşaa edilen Kümbet-i kabustur. Bu tür anıtsal mezarlar için Batı kültüründe kullanılan terim “mausoleun” dur.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap