Zıtlık

Cisimler arasında herhangi bir bakımdan ortak yada yakın nitelikler olmadığı zaman bunlar arasında ilgi kurmak güçleşir. Her biri diğerine yabancı ve ilgisiz ise cisimler arasında bir birlik kurulamaz uyuşmazlık ve kargaşalık hüküm sürmeye başlar. Düzensizlik doğuran bu hal zıtlığın ta kendisidir. Zıtlık bir taraftan dağınıklık ve uyuşmazlık meydana getirirken, diğer yandan da neden bu uyuşmaz cisimlerin bir arada bulundukları konusu insanı düşündürmeye başlar (Güngör,1972:88). Kontrast, bütünlük gibi tasarımda esastır. Değişiklik ilgiyi çeker ve heyecanlandırır. Çeşitlilik tasarımı canlandırır Biçim, renk, doku, değer, ölçü, yön, aralık vb bakımlardan birinin veya birkaçının söz konusu olabileceği bu zıtlıklar insanı aynı zamanda beklemediği etkilerle karşılaştırdığı için ürpertir ya da uyarır böylece canlılık başlar, ilgi toplanır. O halde zıtlık bir tasarda bir tarafta uyuşmazlık doğururken, diğer taraftan tasara canlılık verici bir görev yapar. Biçimler arasındaki mesafeler demek olan aralıkta ve zıtlıkta önemli rol oynar. Aralıkların farklılığı, zıtlık meydana getirmenin yanı sıra bir düzenlemedeki biçimler arasında gruplaşmaları ve uzaklaşmaları belirtmek bakımından önemli rol oynar ve düzenlemenin ilgi çekicilik kazanmasında olumlu hizmetler görür (Güngör,1972:88).

Powered by BetterDocs

Yorum Yap