Figüratif Sanat (Figürative Art)

Figüratif Sanat (Figürative Art)

Resim ve heykel sanatlarında, yalnızca gerçek varlık ve nesnelere gönderme yapan betileri kullanan sanat anlayışı. Soyut ya da nonfigüratif sanata karşıt bir yönelimdir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap