Karşıtlık

Resmin diğer tüm unsurları arasındaki karşıtlıklar resmin anlatım olanaklarının en önemli unsurlarından birisidir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap