Öklid

Öklid çok ünlü bir Yunan matematikçidir, düzlemdeki geometrik şekiller arasındaki oranların bağlantılarıyla ilgili kuralları konu alan “Elemanlar” isimli bir kitap yazmıştır. Optik ve müzik kadar, rakamlar teorisi üzerine de çalışmıştır. Sanat ve matematik arasındaki bağlantıları bulmaya yönelik girişimlerinin, Poussin’den Rus Yapısalcıları’na kadar birçok ressam üzerinde dikkate değer bir etkisi olmuştur ve bu etki günümüzde de hissedilmektedir.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap