Mekân

Uzayın sınırlanmış bir parçası. Mimarlık mesleğinin konusunu oluşturur. Aynı zamanda mekan bir mimari ürünün vazgeçilmez tek niteliği, bir mimari ürünü vareden temel koşuldur. Bir mekan oluşturmak için onun mutlaka her yönden kesin engellerle sınırlanması gerekmez. Mekanı oluşturan sınırlama fiziksel olabileceği gibi görselde olabilir. Mekan bir yapının yanlızca içi olarak düşünülmemelidir. Yapıların tek başlarına ve diğer yapılarla oluşturdukları bir dış mekandan sözedilebilir. Ayrıca mekan bir mimari ürünün dördüncü boyutudur. Bir yapıyı üç boyutlu kitle olmaktan çıkaran özellik bir mekana sahip olmasıdır.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap