Rotonda

Dairesel planlı her tür Roma yapısının genel adı. Erken Hristiyanlık döneminde bir kilise tipi içinde kulanılmıştır.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap