Yaratıcılık

Özgün buluşlar ortaya koyma becerisi. Zor sayılan problemleri çözebilme yetisi. Problemden kasıt, yalnızca matematikteki problemleri değil hayatın tüm noktasında insanın karşılaştığı genel problemlerin üstünde, zor sayılabilecek problemler karşısında çözüm üretebilmesidir. Üstelik bu problemleri çözmüş olmak yetmez, ayrıca çözümün de özgün olması gerekir. Aksi hâlde sıradan olur. Bir sanat eserindeki orijinallik de bu yaratıcılık sonucu belirlenir. Ortaya konan, buluşu yapılan eserde pek çok noktadan yaratıcı olup olmadığı gözlenebilir. Fikirsel yaratıcılık, Biçimsel yaratıcılık, Eylemsel yaratıcılık gibi noktalarla eser incelenebilir. Problem çözmede iyi olanlar matematikte, fizikte bilim adamı, müzikte besteci, düşüncede felsefeci ve sanatçı olarak karşımıza çıkarlar.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap